Công trình thực tế

 

Hoàn thành Tranh Phù Điêu: Bác Giáp và 44 đồng chí chiến sĩ Cách Mạng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Công trình chào mừng Đại hội Đảng biểu Đảng bộ Trường Sĩ Quan Chính Trị lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

 

Liên hệ hotline: 0911.519.626

 

⇒ Xưởng Tranh Đồng - Uy tín tạo dựng niềm tin